Målgruppen

Klinikken modtager børn og unge fra 5-18 år til udredning og behandling af psykisk lidelse.

Det kunne dreje sig om

  • Angst
  • Depression
  • OCD
  • Spiseforstyrrelse, afhængigt af den fysiske tilstand
  • ADHD
  • Autisme (herunder Aspergers Syndrom)
  • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser

Klinikken modtager også børn og unge, som har været til en vurderende samtale på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) og er blevet anbefalet et samtaleforløb hos for eksempel en privatpraktiserende speciallæge eller psykolog.

Ved sværere tilfælde af spiseforstyrrelse, mistanke om psykose eller tilstande, som kan kræve indlæggelse, henvises til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Målgruppe

l

Henvisning

U

Udredning & behandling

Samtale

Kontakt