Udredning & behandling

Udredning

Ved første samtale i klinikken deltager både barnet/den unge og så vidt muligt begge forældre.

Sammen taler vi om de aktuelle udfordringer og de ønsker om hjælp, der har ført til henvendelsen.

På den baggrund foreslår jeg et udredningsforløb og I går herfra med en plan over aftalerne.

4-6 samtaler

Et udredningsforløb består typisk af 4-6 samtaler. Det vil være samtaler med forældre og barnet/den unge sammen eller hver for sig.

Der kan være forskellige former for interviews og tests, og I kan blive bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer.

Ofte vil det være relevant at indhente beskrivelser og undersøgelser fra andre professionelle, som har kendskab til barnet/den unge, f.eks. skole, socialforvaltning eller PPR.

Psykologisk undersøgelse

Ved nogle typer af vanskeligheder, kan det være nødvendigt med en psykologisk undersøgelse.

Det vil kræve et samarbejde med en psykolog fra kommunen eller en privat psykolog.

Klinikken har samarbejde med en psykolog, som kan anbefales.

Behandling

Forløbet følges op af en samtale, hvor resultatet af undersøgelsen og anbefalingerne gennemgås.

Her aftales det også, om der skal planlægges et behandlingsforløb og om der skal tages kontakt til skole/PPR, socialforvaltning eller andre.

Hvis der er behov for det, er der mulighed for at afholde et netværksmøde i klinikken, hvor indsatsen omkring barnet/den unge og familien koordinere

Et behandlingsforløb i klinikken kan bestå af undervisning, samtaleforløb (psykoterapi) og medicinsk behandling.

Undervisning

Undervisning om sygdommen til barnet/den unge og forældrene (psykoedukation) samt rådgivning og vejledning er en vigtig del af at finde frem til den rette støtte.

Samtaler

Læs mere her om samtaleforløb

Medicin

For nogle børn/unge vil den øvrige behandling kunne suppleres med medicinsk behandling.

 

 

Målgruppe

l

Henvisning

U

Udredning & behandling

Samtale

Kontakt