Samtaleforløb

Afhængigt af typen af vanskeligheder kan der tilbydes samtalebehandling af kortere eller længere varighed. Det kan være sammen med forældrene, men ofte kommer barnet eller den unge selv. Der kan være mulighed for at deltage i en samtalegruppe med andre jævnaldrende børn eller unge. Hvis forældrene ikke deltager i samtalerne sammen med deres barn, vil der sideløbende være forældresamtaler med henblik på at understøtte processen.

Ved et samtaleforløb inddrages forskellige anerkendte terapeutiske metoder, alt efter problemstillingen og hvad der vurderes hjælpsomt for den enkelte. Formålet kan både være at træne konkrete måder at håndtere symptomerne på, at opnå en større selvforståelse og at øge tolerancen for forskellige følelser.

Mere langsigtet kan barnet/den unge blive mere opmærksom på tankemønstre og følelsesmæssige reaktioner, som kan begrænse den indre oplevelse af frihed og være med til at fastholde symptomerne.

Min tilgang er åben og fordomsfri og jeg tilstræber at skabe en tryg atmosfære for det terapeutiske arbejde.

Læs mere om Bodil Toft

Målgruppe

l

Henvisning

U

Udredning & behandling

Samtale

Kontakt